Senior School

Senior School

The Senior Whakatauki

Kaua e rangiruatia

Te ha o te hoe

e kore to tatou waka

e u ki uta

Do not lift the paddle

Out of unison or our Canoe will never

Reach the shore